2017-06-20 22:11:58

Obrana završnog rada u ljetnom roku 2016./17.

20. lipnja 2017. | Na stranici Završni rad >> Obrana rada objavljen je Raspored obrane završnog rada u ljetnom roku šk. god. 2016./2017. 

 

Pratite obavijesti o ispitnim rokovima za maturante na Oglasnoj ploči

i na stranici

Završni rad >>>Obrana rada

 


Ekonomska škola Šibenik