2017-09-26 00:01:25

Poziv - Sjednica Školskog odbora

Objavljujemo poziv za prvu sjednicu Školskog odbora Ekonomske škole Šibenik, Šibenik za školsku godinu 2017./18.

 

 

DNEVNI RED

Usvajanje zapisnika Školskog odbora od 10. srpnja 2017. Usvajanje službenih zabilješki od 23. kolovoza i 17.rujna  2017. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa Prijedlog voditelja ŠSD Donošenje odluke o razriešenju zamjenika ravnatelja na osobni zahtjev Donošenje odluke o prijedlogu ravnatelja za imenovanje zamjenika ravnatelja Usvajanje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole školske godine 2017./18. Usvajanje prijedloga školskog kurikula za šk.god. 2017./18.

 

                                                              Predsjednica Školskog odbora  
                                                              Darija Gojčeta, dipl. oec., v.r. 


Ekonomska škola Šibenik