2018-03-22 19:22:02

Prijave završnog rada - ljetni rok 2017./18.

Posjećamo maturante na rokove za prijavu izrade i obrane završnog rada u ljetnom roku šk. god. 2017./18. 

 Rokovi za prijavu su 26. 27. i 28. ožujka 2018.    

 

Učenici završnih razreda prijavljuju ispit prijavnicom u školskoj referadi.    

Ekonomska škola Šibenik