2019-10-10 10:04:45

Posjet palači Galbiani

4. listopada 2019. | Učenici 2.A razreda su posjetili muzej palače Galbiani u pratnji predmetnih nastavnica Jadranke Petković i Vesne Pravdić.

Posjet je organiziran u sklopu terenske nastave iz predmeta Osnove turizma i Uvod u poslovno upravljanje.

   

    

Civitas Sacra, novi Interpretacijski centar palače Galbiani, dodatna je turistička ponuda grada Šibenika, a njime će se ostvariti i posebni cilj cijelog projekta - očuvanje statusa zaštićenog UNESCO-vog kulturnog dobra. Interpretacijski centar obiluje zanimljivim izlošcima od ugovora o gradnji s Jurjem Dalmatincem do detaljnog prikaza kako se kamene ploče pretvaraju u prava remekdjela koja danas vidimo na Katedrali.

   

Moguće je vidjeti i predmete iz bogate riznice liturgijskog ruha i posuđa, vrijedne relikvije, kao i evanđelistar iz 11. stoljeća. U skladu s bogatom tradicijom procesija i pučkih tradicija u šibenskom kraju, najveće od njih detaljno su opisane i vizualno prikazane, a pred sam kraj postavljena je posebna zanimljivost - replika katedralne krstionice u kojoj je na zaista dojmljiv način dočarano iskustvo krštenja i silaska Duha Svetog.

Sudjelovanje na terenskoj nastavi je bilo vrlo poučno i zanimljivo, učenici su imali priliku povezati i nadopuniti svoja teorijska znanja sa primjerima iz prakse te je cilj terenske nastave u potpunosti ostvaren.

Preuzeto s: https://www.putovnica.net/odredista/hrvatska/sibenik/sto-posjetiti-znamenitosti-u-sibeniku/civitas-sacra-sveti-grad


Ekonomska škola Šibenik