2020-06-25 09:36:34

Obrana završnog rada u ljetnom roku 2019./20.

25. lipnja 2020. | Na stranici Završni rad >> Obrana rada objavljen je Raspored obrane završnog rada u ljetnom roku šk. god. 2019./2020. 

  Pratite obavijesti o ispitnim rokovima za maturante na

Oglasnoj ploči i na stranici

Završni rad  >>> Obrana rada

Klikom na link možete preuzeti dokument

Obrana završnog rada Ljetni rok 2029.-2020.pdf


Ekonomska škola Šibenik