2021-06-14 23:22:04

Poziv - Sjednica Školskog odbora

Objavljujemo poziv za dvanaestu sjednicu Školskog odbora Ekonomske škole Šibenik, Šibenik za školsku godinu 2020./21. koja će se održati 17. lipnja 2021. u 13.15 sati u kabinetu 24.

 

DNEVNI RED      

Usvajanje zapisnika jedanaeste sjednice Školskog odbora  od 07. lipnja 2021. Predstavljenje programa rada za mandatno razdoblje kandidata za  ravnatelja Prezentiranje zaključaka Skupa radnika, Nastavničkog vijeća i  Vijeća roditelja o zauzetim stajalištima o kandidatu za ravnatelja, provođenje postupka javnog glasovanja i donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Ekonomske škole Šibenik na rok od 5 godina za kojega će se tražiti suglasnost ministra znanosti i obrazovanja Donošenje odluke o slanju zahtjeva Ministarstvu znanosti i obrazovanja za davanje suglasnosti za imenovanje ravnatelja Imenovanje povjerentsva za otpis knjižne građe Razno

Predsjednica školskog odbora     
Ana Gunjača, prof., v.r.         


Ekonomska škola Šibenik