2021-08-27 22:35:00

Pomoćnici u nastavi NOVO!

Sukladno uvjetima projekta Zajedno do znanja uz više elana III“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju... 

..u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020 i temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 68/18, 7/17, 98/19 i 64/20 ), Ekonomska škola Šibenik objavljuje Natječaj za popunjavanje radnih mjesta, - pomoćnik/ca u nastavi, 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 26 sati tjedno, za vrijeme trajanja nastavne godine 2021./2022.

(Cjeli tekst u prilogu.)


Ekonomska škola Šibenik